تماس با ما

تجارت همراه هوشمند پارس

البرز_کرج پل آزادگان ابتدا خیابان شهید حسینی برج میلاد طبقه 12 واحد 3

شماره تماس :91006163-026

ایمیل : info@tejarathamrahpars.ir

 پارسیاتل

البرز_کرج پل آزادگان ابتدا خیابان شهید حسینی برج میلاد طبقه 7واحد 4

شماره تماس :91006163-026

ایمیل: info@parsiatel.ir