انتقال مالکیت


انتقال مالکیت

  • 1. ابتدا با سیم کارت خود کد دستوری #۷۷۷۷* را شماره‌گیری نموده و گزینه تماس را انتخاب کنید.
  • 2. با ارسال عدد 3، گزینه فعالسازی را انتخاب کنید.
  • 3. پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که شناسه‌ (IMEI)های تحت مالکیت سیم کارت شما را نمایش می‌دهد. لازم است تا عدد مربوط به شناسه (IMEI) ای را ارسال کنید که قصد انتقال مالکیت آن را دارید.
  • 4. شماره سیم کارتی که قصد دارید مالکیت دستگاه را به آن انتقال دهید . (شماره سیم کارت فرد خریدار یا شماره سیم کارتی که شرکت داریا همراه در اختیار شما قرار داده است) را وارد نمایید.
  • 5. شناسه (IMEI) دستگاهی که قصد انتقال مالکیت آن را دارید و شماره سیم کارت فرد خریدار را برای شما نمایش می‌دهد. درصورتیکه این اطلاعات مورد تائید شماست، عدد ۱ را ارسال کنید.
  • 6. پیغامی برای شما نمایش داده می‌شود که بیانگر ارسال کد فعال سازی از طریق پیامک به شماره سیم کارت فرد خریدار است.